Gå vidare till produktinformation
1 av 7

ARCTICLEAN

Degreaser Pro Asfaltslösare Kallavfettning, 1L, 5L & 25L

Degreaser Pro Asfaltslösare Kallavfettning, 1L, 5L & 25L

Ordinarie pris €13,95 EUR
Ordinarie pris €13,95 EUR Försäljningspris €13,95 EUR
Rea Slutsåld
Skatt ingår. Frakt beräknas i kassan.

Arcticlean Degrease Pro 2.0 är deras uppdaterade version!
Degreaser Pro har länge varit ett av Arcticleans flaggskepp och har blivit en självklarhet i väldigt många bilägares arsenal. Är du bekant med Degreaser PRO så vet du vad den går för - och har antagligen svårt att tro att den kan bli bättre? 

Tro det eller ej men Degreaser Pro 2.0 är märkbart mer effektiv och du kommer inte att bli besviken.

Uppdaterade Degreaser Pro tar hand om smutsen på en helt ny nivå. Med sin förbättrade sammansättning är den ännu mer effektiv mot tuffa fläckar som salt, tjära, asfalt, asfaltsprickar, fett, olja och silikoner. Vi är stolta över att erbjuda dig den ultimata moderna kallavfettningen!

Tillverkas i Sverige 🇸🇪
 

 


Egenskaper:

  • Kallavfettning
  • löser upp asfalt, tjära, fett från bilens lack
  • Lågaromatisk vilket gör den mer behaglig att arbeta med
  • Fungerar effektiv vid applicering på våta ytor
  • Används outspädd
  • Storlek 5000 ml

 

SWEDISHGLOSS tips:

Till skillnad från traditionella kallavfettningsmedel fungerar Degreaser pro även mycket effektivt vid applicering på våta ytor.

Spraya på bilen upp till dörrhandtagen. Spraya alkaliskt avfettning ovanför dörrytorna istället. Låt medlet verka beroende på temperatur mellan 5-10 minuter (Testa dig fram vad som fungerar bäst på din bil). Går även att spraya på fälgarna (lackerade)

Skölj sedan med vatten (högtryckstvätt att föredra) 

Produkten används outspädd!

  1. Applicera produkten outspädd på torr eller våt yta.
  2. Låt verka 5-10 minuter, skölj därefter noga med vattenslang eller högtryckstvätt.

 

Varningsinformation:

Kolväten, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2 % aromatiska; amider, C8-18- og C18-umættede, N,N-bis- (hydroxyethyl); 1-Heptanol, 2-propyl- , 5EO


H304: Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H315: Irriterar huden.
H318: Orsakar allvarlig ögonskada
H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
P102 Förvaras oåtkomligt för barn
P280 Använd ögonskydd.
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P405 Förvaras inlåst.
P501 Innehållet/ behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning


Visa alla uppgifter