Gå vidare till produktinformation
1 av 9

ARCTICLEAN

Arcticlean Förtvättsmedel Foam Clean 1L, 5L, 25L

Arcticlean Förtvättsmedel Foam Clean 1L, 5L, 25L

Ordinarie pris €12,95 EUR
Ordinarie pris €12,95 EUR Försäljningspris €12,95 EUR
Rea Slutsåld
Skatter ingår. Frakt beräknas i kassan.

ARCTICLEAN Foam Clean är den nya generationens avfettningsmedel som kan användas tillsammans med en skumpåläggare (Foam Lance). 
Produkten ger ett tjockt skum som effektivt avlägsnar trafikfilm och smuts. 

Foam Clean är framtagen för att användas vid underhållstvätt. Perfekt att använda när du vill snabbt underhållstvätta din bil då skummet bidrar till att medlet får en längre verkningstid och kan lyfta smutsen från ytan. 

  

Egenskaper:

  • Förtvättsmedel till underhållstvätt
  • Perfekt till vaxade och lackskyddade fordon
  • Skummar bra
  • Används med Foam Lance
  • Finns i storlek 1L, 5L och 25L

SWEDISHGLOSS tips:

Våga blanda själv för att se vilken blandning av medlet som passar just dig. 
Jag brukar hälla i botten på min foamlance och sedan m.h.a. högtryckstvätten så blandas medlet med vatten. Låt medlet verka i ca 4-10 minuter beroende på temperatur i tvätthallen och om det är sommar eller vinter. Låt inte medlet torka in på lacken. Spola sedan av och handtvätta om behovet finns. 
Detta är också ett bra sätt när man mellan de stora tvättarna bara vill spola av bilen och få bort lätt smuts. 


 Varningsinformation:

H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd
P301+P330+P331 VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning
P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (Även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
P305+P351+P338  VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i minst 15 minuter. Ta ur eventuella kontaktlincer om det går lätt. Fortsätt att skölja. 

Visa alla uppgifter