Gå vidare till produktinformation
1 av 2

ARCTICLEAN

Arcticlean Glasrengöring Glass Clean, 500 ml, Superkoncentrat

Arcticlean Glasrengöring Glass Clean, 500 ml, Superkoncentrat

Ordinarie pris €15,95 EUR
Ordinarie pris €15,95 EUR Försäljningspris €15,95 EUR
Rea Slutsåld
Skatter ingår. Frakt beräknas i kassan.

Arcticlean Glass Clean är en extremt effektiv högkoncentrerad fönsterputs. Enkel och användarvänlig. Designad för att lösa smuts, fingeravtryck, flugor etc. Perfekt till dagligt bruk på fönster, speglar, plast och andra hårda ytor. Används med fördel innan glasförsegling.

Rekommenderar att köpa till denna sprayflaska för att späda ut.

 

Egenskaper:

  • Glasrengöring invändigt & utvändigt
  • Koncentrat
  • Storlek 500 ml

SWEDISHGLOSS tips:

Blandas i lämplig behållare, pumpspruta eller tryckspruta. Applicera och låt verka, putsa med en microfiberduk eller luddfri pappersduk.

Eftertorka med microfiberduk eller luddfri pappersduk

Spädningstabell:

  • Normalt smuts 1:10-1:30
  • Svår smuts 1:5-1:10

Varningsinformation:

H226 Brandfarlig vätska
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation
H315 Irriterar huden
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad
P102 Förvaras oåtkomlig för barn.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktskydd. 
P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändsningskällor. Rökning förbjuden.
P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. 

Visa alla uppgifter