Gå vidare till produktinformation
1 av 10

Chemical Guys

Carbon Force Ceramic Protective Paint Coating System - Upp till 5 års skydd

Carbon Force Ceramic Protective Paint Coating System - Upp till 5 års skydd

Ordinarie pris €241,95 EUR
Ordinarie pris €241,95 EUR Försäljningspris €241,95 EUR
Rea Slutsåld
Skatt ingår. Frakt beräknas i kassan.

Chemical Guys bästa lackskydd någonsing finns nu på svenska marknaden. Carbon Force Ceramic ger ett starkt skydd upp till 5 år. Med denna produkt kommer du få en extrem vattenavstötning och en riktig grym glans. 
Carbon Focrce Ceramic går att applicera på polerad metall, glansiga fälgar, glas, strålkastare och bakljus. 

Se youtoube klippet från Chemical Guys för att få en bättre förståelse. 

Egenskaper:

 • Chemical Guys bästa lackskydd någonsin
 • Självläkande egenskaper
 • Extrem vattenavstötning
 • Starkt skydd i upp till 5 år
 • Kan läggas i flera lager
 • För lack, polerad metall, glansiga fälgar, glas, strålkastare och bakljus

SWEDISHGLOSS tips:

Innan användning av denna produkt se till att fordonet är tvättat ordentligt från all smuts. Polera bort ev. repor eller claya bilen. Sprita av bilen efter att du clayat för att det keramiska medlet ska få bäst fäste på lacken och hållbarhet.

 1. Skaka flaskan innan användning.
 2. Stå i ett välventilerat garage/område
 3. Applicera Carbon Force i raka linjer över hela panelen
 4. Låt medlet torka i ca 30 sekunder upp till 1 minut 
 5. Torka sedan bort överflödet med en bra mikrofiberduk

 

Varningsinformation:

H226 Brandfarlig vätska och ånga.
H302 Skadligt vid förtäring.
H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
P260 Inandas inte damm / rök / gaser / dimma / ångor / sprej.
P280 Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd.
P301+P310 VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN / läkare / .
P331 Framkalla INTE kräkning.
P405 Förvaras inlåst. P501 Innehållet / behållaren lämnas till återvinningsplats i enlighet med regelverk

Visa alla uppgifter