Gå vidare till produktinformation
1 av 4

Chemical Guys

Chemical Guys Bilschampo Blacklight för mörka lacker, 473 ml

Chemical Guys Bilschampo Blacklight för mörka lacker, 473 ml

Ordinarie pris €18,95 EUR
Ordinarie pris €18,95 EUR Försäljningspris €18,95 EUR
Rea Slutsåld
Skatter ingår. Frakt beräknas i kassan.

Chemical Guys Blacklight är ett schampo speciellt framtagen för att tvätta svarta eller mörka lacker. Blacklight är optimerat med extra fylligt skum med härligt glid för minsta friktion för en säker tvätt. Blacklight tar ej bort vax eller lackskydd och är därmed helt säker att använda hur ofta man vill.

Egenskaper:

  • Schampo för bilar som har svart eller mörk lack
  • Doft: Körsbär
  • Färg: Lila
  • Storlek 473 ml

SWEDISHGLOSS tips:

 

  • Dosering i skumlans. 30cl vatten och ca 3cl schampo ger bra skum och brukar räcka till 1 bil.Högre dosering schampo ger ännu kraftigare skum.
  • Dosering hink. 3-5cl schampo i 19L vatten.

Varningsinformation:

 

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador
P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P264 Tvätta händerna grundligt efter användning
P280 Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd. P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

 

Visa alla uppgifter