Gå vidare till produktinformation
1 av 1

Chemical Guys

Chemical Guys Polertrissor rengöringsmedel Microfiber Foam And Wool Citrus Based Pad Cleaner, 473 ML

Chemical Guys Polertrissor rengöringsmedel Microfiber Foam And Wool Citrus Based Pad Cleaner, 473 ML

Ordinarie pris €18,95 EUR
Ordinarie pris €18,95 EUR Försäljningspris €18,95 EUR
Rea Slutsåld
Skatter ingår. Frakt beräknas i kassan.

Chemical Guys Foam And Wool Citrus Based regöringsmedel är perfekt att använda för att rengöraa dina använda smutsiga polertrissor snabbt och effektivt. Smutsiga polertrissor skapar obalans och sämre effektivitet. Polishing pad cleaner rengör både skum, ull och microfibertrissor på djupet för bästa effektivitet och livslängd.

Egenskaper:

  • Rengöring av skum-, ull- och mikrofibertrissor
  • Storlek 473 ml

SWEDISHGLOSS tips:

Direkt efter avslutat arbete bör man göra rent sina trissor.

  • Skaka flaskan med Polishing pad cleaner.
  • Spraya direkt på polertrissan.
  • Skrubba på trissan med en borste.
  • Krama ur trissan under varmt vatten.
  • Låt torka.


Varningsinformation:

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P264 Tvätta händerna grundligt efter användning.
P280 Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd. P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.


Visa alla uppgifter