Gå vidare till produktinformation
1 av 2

Meguiars

Meguiars Luktborttagare Air Re-Fresher Fiji Sunset, 57g

Meguiars Luktborttagare Air Re-Fresher Fiji Sunset, 57g

Ordinarie pris €19,95 EUR
Ordinarie pris €19,95 EUR Försäljningspris €19,95 EUR
Rea Slutsåld
Skatter ingår. Frakt beräknas i kassan.

Meguiars Luktborttagare eliminerar omdelbart dålig lukt på molekylär nivå ända in i fläktsystemet och lämnar en tropisk doft efter sig.

 

Egenskaper:

  • Perfekt mot t.ex. hund och ciggaretlukt
  • Storlek 57 g
  • Enkel att använda
  • 1 applicering per behållare och behandling


Swedishgloss tips:

OBS! Sitt inte i bilen när du aktiverar behållaren samt håll den inte mot ansiktet.
Ställ behållaren mitt i bilen t.ex. på kardantunneln. 
Starta kupéfläkten på max och ställ in den så att den återcirkulerar luften i kupén. 
Starta luktborttagaren och stäng igen dörren. Medlet cirkulerar runt i bilen och genom fläktsystemet och bryter ner illaluktande partiklar. 

Varnings information:

H222, H229 Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare kan sprängas vid uppvärmning

P102 Förvaras oåtkomligt för barn

P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden

P211 Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor

P251 Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare

P410+P412 Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C

P501 Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallhanteringsanläggning

Visa alla uppgifter