Gå vidare till produktinformation
1 av 2

Meguiars

Meguiars Fälgrengöring Ultimate All Wheel Cleaner, 768 ml

Meguiars Fälgrengöring Ultimate All Wheel Cleaner, 768 ml

Ordinarie pris €20,95 EUR
Ordinarie pris €20,95 EUR Försäljningspris €20,95 EUR
Rea Slutsåld
Skatter ingår. Frakt beräknas i kassan.

Meguiars  absolut effektivaste fälgrengörning hittills! Helt PH-neutral och är säker att använda på alla typer av fälgar/material. Effektiv mot smuts och bromsdamm. Aktivt gel som blir lila när det löser bromsdamm. Levererar en överlägsen rengörningsförmåga, skonsam mot fälgar!

 

Egenskaper:

  • PH-neutral och säker att använda på alla typer av fälgar
  • Aktivt gel som blir lila när det löser bromsdamm
  • Storlek 768 ml

 

SWEDISHGLOSS tips:

Rekommenderar att spraya medlet på torr fälg. Spraya en bit ifrån så att strålen träffar större delen av fälgen så går det inte åt lika mycket produkt. 
Om fälgarna är extremt smutsiga använd en fälgborste för att fördela ut medlet men också för att lösa upp det grövsta. Låt medlet verka i minst 1-2 minuter innan det spolas av. Tänk på under sommarhalvåret då fälgarna kan vara väldigt varma att då kanske spola av efter 30 sekunder så att det inte torkar in i fälgen. 


Varningsinformation:

H302 Skadligt vid förtäring
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation
P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
P102 Förvaras oåtkomligt för barn
P261 Undvik att inandas dimma, ångor eller sprej
P280 Använd skyddshandskar och ögonskydd
P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten
P333+P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp
P337+P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp
P501 Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning

Visa alla uppgifter