Gå vidare till produktinformation
1 av 7

PUREEST

Bilschampo S3 Neutralt Schampo,500 ml & 5 Liter

Bilschampo S3 Neutralt Schampo,500 ml & 5 Liter

Ordinarie pris €17,95 EUR
Ordinarie pris €17,95 EUR Försäljningspris €17,95 EUR
Rea Slutsåld
Skatter ingår. Frakt beräknas i kassan.

PURE:EST S3 är ett PH-neutralt bilschampo. Detta neutrala schampo efterlämnar ingen hinna på lacken därför är den perfekt att använda inför en polering eller innan applicering av  lackskydd då det är viktigt att inga andra kemikalier finns på lacken. 
 

Egenskaper:

  • Innehåller ej vax
  • Storlek 500 ml
  • Perfekt att tvätta bilen med inför en polering & lackskydd
  • Färg: Blå
  • Doft: Pureest egna

SWEDISHGLOSS tips:

Rekommenderar att använda detta bilschampo när man ska tvätta bilen inför en polering. När man ska polera bilen så vill man oftast inte lägga på vaxskydd eller liknande då lacken ska vara så ren som möjligt. 
Detta schampo är även bra att använda om man redan har bra skydd på bilen sedan tidigare. 

Aktivera skummet genom att spruta med en stark vattenstråle i tvätthinken i ett par sekunder

Produkten doftar ljuvligt och färgen är blå. Skaka flaskan innan användning och använd ljummet vatten

 

Varningsinformation:

H315 Irriterar huden / Causes Skin Irriration
H318 Causes serious eye damage / Orsakar allvarliga ögonskador
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer / Harmful to aquatic life with long lasting effects.
P102: Förvaras oåtkomligt för barn / Keep out of reach of children
P280: Använd skyddshandskar/ögonskydd. Wear protective gloves/eye protection.
P302+352: VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten / IF ON SKIN: Wash with plenty of water/soap
P305+351+338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. / IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
P310: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. / Immediately call a POISON CENTER or doctor.
P332+313: Vid hudirritation: Sök läkarhjälp. / If skin irritation occurs: Get medical attention.

Visa alla uppgifter