Ir directamente a la información del producto
1 de 4

GIWAUTOPART

Inception - Alkalisk avfettning 1000 ml - Koncentrerad

Inception - Alkalisk avfettning 1000 ml - Koncentrerad

Precio habitual €15,95 EUR
Precio habitual €15,95 EUR Precio de oferta €15,95 EUR
Oferta Agotado
Impuestos incluidos. Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.

GIWAUTOPART Inception är en effektiv alkalisk avfettning som tar bort organiskt smuts och trafikfilm som sitter fast i lacken. Trafikfilmen är den gråa tunna hinnan som dämpar själva lystern i lacken. Genom att använda alkalisk avfettning så tar den bort trafikfilmen vilket kommer säkerställa att du får en bra grund och "början" på din tvätt.

Innehåller inga ämnen i NANOFORM eller PFAS (högfluorerade ämnen).
Inception är tillverkad i Sverige  

Egenskaper:

  • Koncentrerad alkalisk Avfettning
  • Användningsområde: Rengöring av personbilar, motortvätt, lastbilar, bussar, motorcyklar, cyklar, truckar, maskiner, golv och fasader mm
  • Vad tar den bort? Lera, vägsalt, pollen, flugor, insekter, mögel, damm, trafikfilm
  • Förvaras: Ej i minusgrader
  • Storlek 1000 ml
  • Blandningsförhållande: 3-10%

 

SWEDISHGLOSS tips:

Tips på hur du använder produkten:

1. Blanda 3-10% med vatten i en tryckspruta i och med att det är ett koncentrat.

2. Spraya över den yta som du vill lyfta smuts från och låt verka några minuter.

3. Spola sedan av med en högtryckstvätt så försvinner den smutsiga hinnan och du får        en bra början på din tvätt för att sedan fortsätta tvätta fordonet med schampoo.

 

Varningsinformation:

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn
P261 Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktskydd. 
P301+P330+P3311 VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (Även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i minst 15 minuter. Ta ur eventuella kontaktlincer om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Ver todos los detalles