Ir directamente a la información del producto
1 de 1

GIWAUTOPART

Ocean Blue Ceramic Quick Coat, 50 ml

Ocean Blue Ceramic Quick Coat, 50 ml

Precio habitual €5,95 EUR
Precio habitual €5,95 EUR Precio de oferta €5,95 EUR
Oferta Agotado
Impuestos incluidos. Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.

GIWAUTOPART Ocean Blue Quick Coat är ett keramiskt spray lackskydd som ger en otroligt fin glans och en effektiv avrinning. Ocean Blue Quick Coat skapar ett grymt djup i lacken som kommer sitta lång tid framöver, den kommer även att lyfta fram färgen i lacken så lacken verkligen poppar till. Quick Coat kan appliceras på både blöt och torr lack och det behövs bara 1-2 spray per panel. 
Ocean Blue Quick Coat fungerar även utmärkt att använda som ett torkstöd.

Innehåller inga ämnen i NANOFORM eller PFAS (högfluorerade ämnen)

Ocean Blue Ceramic Quick Coat är tillverkad i Sverige!

Egenskaper:

  •  Snabbförsegling av lacken
  •  Fördelen med denna är att den går att toppa ovanpå alla typer av skydd utan att bryta   ned det!
  •  Spraya på direkt när bilen är nytvättad och blöt
  •  Innehåller inga ämnen i NANOFORM eller PFAS (högfluorerade ämnen)
  •  Användingsområde: personbilar, lastbilar, bussar, truckar, motorcyklar, cyklar och   maskiner mm.
  •  Förvaras: Ej i minusgrader
  •  Storlek 50 ml

SWEDISHGLOSS tips:

Se till att tvätta bilen noggrant innan du applicerar produkten på lacken. 
Denna produkt kan du som sagt spraya på när bilen är blöt eller torr! 

Tips på hur du använder produkten vid blöt lack :

1. Tvätta bilen noggrant med Ocean Blue schampoo eller valfritt schampoo, skölj bilen        sedan nogrant!

2. Skaka flaskan och spraya en tunn dimma  av produkten på blöt bil. Spraya 1-2 spray        per panel.

3. Spola noggrant av bilen m.h.a. högtryckstvätt. Vattnet hjälper till att sprida produkten. 

4. Avslutningsvis torka bilen torr med en torkduk för att undvika fläckar. 

Tips på hur du använder produkten vid torr lack :         

1. Tvätta bilen noggrant med Ocean Blue schampoo eller valfritt schampoo, skölj bilen sedan nogrant!

2. Torka sedan av fordonet med exempelvis Drying Towel Double Side - 60x90 cm

3. Spraya 1-2 spray i en mikrofiberduk med t.ex. Standard Polishing Cloth - 40x40 cm          och sedan applicera en panel i taget. Sen för att "boosta" upp lite till så vänd på              mikrofiberduken och buffa upp medlet

4. Nu kommer bilens lack att "poppa" och glansen kommer öka succesivt efter de                närmsta timmarna efter att du behandlat fordonet. Om man vill lägga lager på lager        rekommenderas att man väntar 12 timmar innan man lägger det andra lagret.


 

Varningsinformation:


H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn
P261 Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P264 Tvätta händerna grundligt efter användning
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktskydd. 
P301+P330+P3311 VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (Även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i minst 15 minuter. Ta ur eventuella kontaktlincer om det går lätt. Fortsätt att skölja. 

Ver todos los detalles