Ir directamente a la información del producto
1 de 4

GIWAUTOPART

Ocean Blue Shampoo - PH Neutral 500 ml

Ocean Blue Shampoo - PH Neutral 500 ml

Precio habitual €16,95 EUR
Precio habitual €20,95 EUR Precio de oferta €16,95 EUR
Oferta Agotado
Impuestos incluidos. Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.

GIWAUTOPART Ocean Blue Schampoo är ett glansschampo som är väldigt drygt, effektivt och högskummande schampoo. Ocean Blue lämnar en bra glans samtidigt som den rengör på djupet och lyfter smuts och partiklar från lacken. 
Scampot minimerar även risken för tvättrepor och skador på befintligt lackskydd. 
Då schampot är väldigt drygt så behövs enbart en kork schampoo till en hink. 

Ocean Blue är tillverkad i Sverige.
 

Egenskaper:

 • Innehåller inga ämnen i NANOFORM eller PFAS (högfluorerade ämnen).
 • Innehåller ej vax eller någon keramisk formula i produkten och fungerar på all sorts skydd och lack då den inte efterlämnar någon hinna på lacken. 
 • Fungerar att använda med Foam Lance
 • Perfekt att tvätta bilen med inför en polering & lackskydd
 • Rengöring av personbilar, lastbilar, bussar, truckar, motorcyklar, cyklar, båtar och maskiner mm.
 • Färg: Blå
 • Förvaring: ej i minusgrader
 • Storlek 500 ml

SWEDISHGLOSS tips:

Rekommenderar att använda detta bilschampoo när man ska tvätta bilen inför en polering. När man ska polera bilen så vill man oftast inte lägga på vaxskydd eller liknande då lacken ska vara så ren som möjligt. 
Detta schampoo är även bra att använda om man redan har bra ett vax- eller keramiskt skydd på bilen sedan tidigare. 

Aktivera skummet genom att spruta med en stark vattenstråle i tvätthinken i ett par sekunder

Produkten doftar ljuvligt och färgen är blå.  

 1.  Häll i en liten skvätt (en kork) i en hink med varmt/ljumet vatten.
 2.  För att aktivera skummet spola med ett högtrycksmunstycke i hinken.
 3.  Använd sedan exempelvis vår tvätthandske och dra raka drag över fordonets lack.
 4.  Spola sedan av fordonet och använd exempelvis Drying Towel Double Side -   60x90 cm
 5.  Sista steget för att dels få ett bra skydd och sen en effektiv avrinning med en djup glans så rekommenderar vi att man använder Ocean Blue Ceramic Quick Coat som torkstöd.

 

Varningsinformation:

H315 Irriterar huden / Causes Skin Irriration
H318 Causes serious eye damage / Orsakar allvarliga ögonskador
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer / Harmful to aquatic life with long lasting effects.
P102: Förvaras oåtkomligt för barn / Keep out of reach of children
P280: Använd skyddshandskar/ögonskydd. Wear protective gloves/eye protection.
P302+352: VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten / IF ON SKIN: Wash with plenty of water/soap
P305+351+338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. / IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
P310: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. / Immediately call a POISON CENTER or doctor.
P332+313: Vid hudirritation: Sök läkarhjälp. / If skin irritation occurs: Get medical attention.

Ver todos los detalles