Ir directamente a la información del producto
1 de 2

WER

Werified Kallavfettning 1L

Werified Kallavfettning 1L

Precio habitual 179 SEK
Precio habitual 179 SEK Precio de oferta 179 SEK
Oferta Agotado
Impuesto incluido. Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.

Werified by WER - för fordonstvätt, noga framtaget med fokus på snabbhet. Alla kem är mycket effektiva men inte för starka så de skadar ytan. Sweetspot för användning av dessa produkter är i tvätthallen där du betalar för varje minut, produkterna är mycket snabbverkande och gör tvätten till ett rent nöje.

 

EGENSKAPER:

  • Extremt snabbverkande lågaromatisk kallavfettning med fruktdoft
  • Fungerar på både torr och våt bil
  • Kvalitetsrecept med endast de finaste råvarorna
  • Löser vintersmuts som tjära, astfalt och vägsalt
  • Trigger ingår
  • Testad på olika plastsorter för att vara så säker som möjligt att lyktglas inte spricker, rekommenderat är ändå att vara försiktig
  • Lösningen är väldigt lätt att skölja av helt för att spara vatten
  • Tillverkad i Sverige av ISO-certifierad fabrik
  • Färdigblandad brukslösning, 1 liter

 

SWEDISHGLOSS TIPS:

 

Varningsinformation:


P280 Använd skyddshandskar och ögonskydd/ansiktsskydd.
P305 + P351+ P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P337 + P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
P301 + P310 VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare.
P331 Framkalla INTE kräkning.

Ver todos los detalles