Gå vidare till produktinformation
1 av 5

ARCTICLEAN

Arcticlean Alkalisk Avfettning AutoClean + Wax, 500ml,5L, 25L

Arcticlean Alkalisk Avfettning AutoClean + Wax, 500ml,5L, 25L

Ordinarie pris 179 SEK
Ordinarie pris 179 SEK Försäljningspris 179 SEK
Rea Slutsåld
Skatter ingår. Frakt beräknas i kassan.

ARCTICLEAN Autoclean + wax är en snäll och effektiv alkalisk men skonsam avfettning som avlägsnar trafikfilm och lämnar en skyddande blank yta. Lämplig för att avlägsna trafikfilm, fett, salter, flugor, fågelspillning och smuts på alla sorters fordon idealisk för bilar, lastbilar, bussar eftersom produkten rengör och vaxar i ett steg.

 

Egenskaper:

  • Alkalisk Avfettning mot organisk smuts
  • Finnsi storlek 500ml, 5L och 25L

 

SWEDISHGLOSS tips:

 

Med denna produkt kan du applicera med tryckspruta eller annan typ av påläggare.
Blanda produkten enligt spädningstabellen och spola sedan av fordonet med högtryckstvätten. Låt inte produkten torka då fläckar kan uppstå.

Lägg helst produkten nerifrån och upp och använd den inte på obehandlad aluminium.

 

Spädningstabell:

  • Grovsmuts 1:20
  • Normal smuts 1:50
  • Lätt smuts 1:200

 

Varningsinformation:


H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktskydd. 
P301+P330+P3311 VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (Även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i minst 15 minuter. Ta ur eventuella kontaktlincer om det går lätt. Fortsätt att skölja. 

P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

 

Visa alla uppgifter