Gå vidare till produktinformation
1 av 5

ARCTICLEAN

Arcticlean Alkalisk Avfettning Power Clean, 500ML, 5L, 25L

Arcticlean Alkalisk Avfettning Power Clean, 500ML, 5L, 25L

Ordinarie pris 179 SEK
Ordinarie pris 179 SEK Försäljningspris 179 SEK
Rea Slutsåld
Skatter ingår. Frakt beräknas i kassan.

ARCTICLEAN Power clean är en mycket kraftfull alkalisk avfettning lämpad till grovrengöring som tex: avfettning av tunga arbetsfordon, smutsiga fälgar, maskinrengöring och andra oömma ytor.

Fungerar även perfekt till insektsborttagning, motortvätt, dörrgångar etc på klarlackade ytor om man vet att lacken inte är ovanligt känslig.

 

Egenskaper:

  • Stark Alkalisk Avfettning/Grovrengöring
  • Finns i storlek 500ML, 5L och 25L

 

SWEDISHGLOSS tips:

 

 Appliceras med påläggare, pumpspruta eller blandas i högtryckstvätt.

 

Spädningstabell:

Grovsmuts 1:20-1:50
Normal smuts 1:50-1:150
Lätt smuts 1:150-1:200

 

Varningsinformation:

 

H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktskydd. 
P301+P330+P3311 VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (Även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i minst 15 minuter. Ta ur eventuella kontaktlincer om det går lätt. Fortsätt att skölja. 

P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

 

Visa alla uppgifter