Gå vidare till produktinformation
1 av 8

ARCTICLEAN

Fallout, 500ML, 5L & 25L

Fallout, 500ML, 5L & 25L

Ordinarie pris 189 SEK
Ordinarie pris 189 SEK Försäljningspris 189 SEK
Rea Slutsåld
Skatter ingår. Frakt beräknas i kassan.

Arcticlean Fallout är fantastisk bra fälg- och flygrost rengöring med färgindikator.
Fallout är dessutom PH-neutral och reagerar med metallpartiklar och färgas röd när det löser smutsen. Säkert att använda på de flesta material som aluminium, rostfritt, lack, glas etc. Har även en oxidationshämmande effekt på järn och aluminium.

Fallout är enkel att använda - bara att spraya på outspädd direkt från flaskan, vänta några minuter medans Fallout verkar, sen spola av.

Egenskaper:

  • Tar bort bromsdamm samt järnpartiklar (flygrost) från hjul och lack
  • Färgindikerar lila färg när den löser upp partiklarna
  • Storlek 500 ml & 5000 ml

SWEDISHGLOSS tips:

Man kan använda detta medlet lite olika. Jag brukar efter att jag sprayat på kallavfettning/Alkaliskavfettning även spraya på medlet på fälgarna. 

När man skall köra på lacken t.ex. inför en polering så sprayar jag på detta medlet efter att jag spolat bort all smuts.  Se nedan för mer info om hur du gör beroende på fälg/lack!

Fälg:

Skaka flaskan och spraya på fälgarna och låt verka i en stund, spola sedan av med högtryck för bästa resultat. 

Lack:

För bästa resultat se till att ha kört avfettning på fordonet och skölj av det. 
Spraya på Fallout på hela fordonet och vänta tills du ser att färgindikeringen blivit lila. 

Om bilen har flygrost så kommer man ganska snabbt se att det färgas till lila. Kan vara svårare att se på mörka färger. 

 

Varningsinformation:

H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktskydd. 
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i minst 15 minuter. Ta ur eventuella kontaktlincer om det går lätt. Fortsätt att skölja. 
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

Visa alla uppgifter