Gå vidare till produktinformation
1 av 4

ARCTICLEAN

Arcticlean Snabbförsegling Speed Coat, 500ml

Arcticlean Snabbförsegling Speed Coat, 500ml

Ordinarie pris 249 SEK
Ordinarie pris 249 SEK Försäljningspris 249 SEK
Rea Slutsåld
Skatt ingår. Frakt beräknas i kassan.

Arcticlean Speed Coat är en snabbförsegling baserad på Aminosiloxan och Kiseloxid (Sio2). Denna produkt fungerar på alla typ av fordon och är väldigt enkel att applicera med grym hållbarhet.
Denna produkt kan man även använda på plast, glas, fälgar och ger en fantastisk glans och hållbar skydd på väldigt kort tid. 


 

Egenskaper:

  • Snabbförsegling av lacken
  • Storlek 500 ml
  • Fördelen med denna är att den går att toppa ovanpå alla typer av skydd utan att bryta ned det!
  • Spraya på direkt när bilen är nytvättad och blöt
  • SiO2 Hybrid teknik

SWEDISHGLOSS tips:

Först och främst är denna produkt perfekt att ha med sig i bilen. 
Se till att tvätta bilen noggrant innan du applicerar produkten på lacken. 
Denna produkt kan du spraya på när bilen är blöt! 
Spraya på panel för panel om du är inte van vid att använda produkten. 
Börja alltid med taket då medlet kommer rinna ner på andra paneler när du spolar av med högtryckstvätt.
Sedan fortsätt med resterande paneler. Är du van vid att använda produkten kan du spraya på hela bilen och sedan spola av uppifrån ner noggrant. 

1. Tvätta bilen noggrant med valfritt schampo, skölj bilen

2. Skaka flaskan och spraya en tunn dimma  av produkten på blöt bil. Använd en tvättsvamp eller mikrofiberduk för att fördela produkten över hela skärmen

3. Spola noggrant av bilen m.h.a. högtryckstvätt. Vattnet hjälper till att sprida produkten. 

4. Avslutningsvis torka bilen torr med en torkduk för att undvika  fläckar            

 

Varningsinformation:


H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn
P261 Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktskydd. 
P301+P330+P3311 VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (Även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i minst 15 minuter. Ta ur eventuella kontaktlincer om det går lätt. Fortsätt att skölja. 

Visa alla uppgifter