Gå vidare till produktinformation
1 av 5

Chemical Guys

Chemical Guys Bilschampo Meticulous Matte

Chemical Guys Bilschampo Meticulous Matte

Ordinarie pris 259 SEK
Ordinarie pris 259 SEK Försäljningspris 259 SEK
Rea Slutsåld
Skatt ingår. Frakt beräknas i kassan.

Chemical Guys Matte Autowash är ett special schampo för bilar och föremål med en matt finish. Om du har en wrappad yta eller en bil med matt klarlack så vill man inte ha glanshöjande egenskaper i sitt schampo. Matte autowash skummar väldigt mycket och rengör effektivt, den lämnar en matt jämn finish.

Egenskaper:

  • Schampo för bilar som har matt klarlack eller wrappad yta
  • Doft: Ljuvlig fruktdoft
  • Storlek 473 ml

SWEDISHGLOSS tips:

 

  • Dosering i skumlans. 30cl vatten och ca 3cl schampo ger bra skum och brukar räcka till 1 bil.Högre dosering schampo ger ännu kraftigare skum.
  • Dosering hink. 3-5cl schampo i 19L vatten.

Varningsinformation:

 

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador
P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P264 Tvätta händerna grundligt efter användning
P280 Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd. P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

 

Visa alla uppgifter