Gå vidare till produktinformation
1 av 5

Chemical Guys

Chemical Guys Bilschampo Watermelon Snow Foam, 473ML

Chemical Guys Bilschampo Watermelon Snow Foam, 473ML

Ordinarie pris 219 SEK
Ordinarie pris 219 SEK Försäljningspris 219 SEK
Rea Slutsåld
Skatter ingår. Frakt beräknas i kassan.

Ett av CGs mest populära schampon, man förstår varför med sitt tjocka skum, fantastiska doft samt extremt låga friktion när tvättsvampen glider fram och tillbaka med minimal kraft. Kraftfull mot smuts men snäll mot vax och lackskydd. Glansen efter en tvätt med denna blir häpnadsväckande hög. Avancerat recept tar bort vattenfläckar effektivt.

 

Egenskaper:

  • Snäll mot vax och lackskydd
  • Färg: röd
  • Doft: Vattenmelon
  • Storlek 473 ml

SWEDISHGLOSS tips:

 

  • Detta schampo kan du även köra i din foamlance. Skummar väldigt bra!
  • Dosering i skumlans. 30cl vatten och ca 3cl schampo ger bra skum och brukar räcka till 1 bil.
  • Högre dosering schampo ger ännu kraftigare skum. Dosering hink. 3-5cl schampo i 19L vatten

Varningsinformation:

 

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador
P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P264 Tvätta händerna grundligt efter användning
P280 Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd. P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

 

Visa alla uppgifter