Gå vidare till produktinformation
1 av 3

Chemical Guys

Chemical Guys Bug+Tar Heavy Duty Car Wash Shampoo

Chemical Guys Bug+Tar Heavy Duty Car Wash Shampoo

Ordinarie pris 255 SEK
Ordinarie pris 255 SEK Försäljningspris 255 SEK
Rea Slutsåld
Skatt ingår. Frakt beräknas i kassan.

Chemical Guys Bug + Tar Heavy Duty schampoo är ett schampo som både gör rent din bil men även ser till att du får bort insekter som fastnat på lacken. 
Insekter som fastnar på bilen kan ha frätande inverkan på lack och front, dessa kan vara tuffa att få bort. Du vill inte gnugga för hårt då man riskerar repa lacken i onödan. 
Bug +Tar remover kan användas på två sätt, dels som en egen lösning, blanda med vatten i separat spraybehållare och spraya på ytan som behöver rengöras eller använd i hink med vatten som ett vanligt schampo. Produkten är effektiv mot insekter och annan orginisk smuts men är inte särkskilt effektiv på svensk astfalt/tjära.

Egenskaper:

  • Snäll mot vax och lackskydd
  • Färg: orange
  • Effektiv mot insekter
  • Storlek 473 ml

SWEDISHGLOSS tips:

 

  • Går att blanda med vatten i separat spraybehållare och spraya direkt på de svåra insektsfläckarna som du vill få bort. Går även att använda i hink som vanligt schampo

Varningsinformation:

 

H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

P280 Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd.

P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten / duscha.

P301+P330+P331 VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.

P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

P405 Förvaras inlåst.

P501 Innehållet / behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning

 

Visa alla uppgifter