Gå vidare till produktinformation
1 av 3

Chemical Guys

Chemical Guys Keramiska Bilschampo HydroSuds, 473 ml

Chemical Guys Keramiska Bilschampo HydroSuds, 473 ml

Ordinarie pris 299 SEK
Ordinarie pris 299 SEK Försäljningspris 299 SEK
Rea Slutsåld
Skatter ingår. Frakt beräknas i kassan.

Chemical Guys keramiska schampo är ett riktigt vasst schampo som innehåller Sio2 egenskaper och lämnar ett skydd på din lack efter tvätt. 

Schampot luktar även godis vilket förhöjer upplevelsen ytterligare när du tvättar ditt fordon

 

Effekten av det keramiska innehållet blir uppenbar först dagen efter tvätt och kommer ligga kvar en tid framöver.

Egenskaper:

  • Innehåller SIO2 
  • Passar även fordon med keramiskt lackskydd, går  att använda även på båten, robotgräsklipparen eller lastbilen.
  • Färg: Blå
  • Doft: Godis
  • Storlek 473 ml

SWEDISHGLOSS tips:

 

  • Detta schampo kan du även köra i din foamlance. Skummar väldigt bra!
  • Dosering i skumlans. 30cl vatten och ca 3cl schampo ger bra skum och brukar räcka till 1 bil.
  • Högre dosering schampo ger ännu kraftigare skum. Dosering hink. 3-5cl schampo i 19L vatten

Varningsinformation:

 

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador
P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P264 Tvätta händerna grundligt efter användning
P280 Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd. P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

 

Visa alla uppgifter