Gå vidare till produktinformation
1 av 2

Chemical Guys

Chemical Guys Lädervård Leather Cleaner, 473 ML

Chemical Guys Lädervård Leather Cleaner, 473 ML

Ordinarie pris 235 SEK
Ordinarie pris 235 SEK Försäljningspris 235 SEK
Rea Slutsåld
Skatter ingår. Frakt beräknas i kassan.

Chemical Guys leather cleaner är precis vad det låter som, en produkt som gör rent alla typer av läder. Börjar lädret bli glansigt eller solkigt? Läder behöver göras rent efter en tid för att behålla sin lyxiga känsla. Följ upp med Leather conditioner.

 

 

Egenskaper:

  • Skyddar och rengör lädret
  • Avlägsnar snabbt och enkelt damm och smuts för att återställa lädrets utseende
  • Äkta läder, konstgjort läder
  • Doft: Mild fruktdoft
  • Ej utspädbar
  • Storlek  473 ml

SWEDISHGLOSS tips:

Skaka väl innan användning. 

  1. Testa först på en liten undangömd yta för att testa färgfastigheten.
  2. Spruta direkt i en mikrofiberduk eller en appliceringskudde. Bearbeta lädret sektionsvis.
  3. Torka av överflödet med en mikrofiberduk

För bästa resultat arbeta på en sval yta och applicera ej medlet på transparant plast eller navigeringsskärmar.

Om möjligt undvik att sitta på lädret 1 timma efter applicering.

 

Varningsinformation:

H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

P280 Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd. P301+P330+P331 VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj

Visa alla uppgifter