Gå vidare till produktinformation
1 av 1

Chemical Guys

Chemical Guys Textilrengöring Foaming Citrus Fabric Cleaner, 473 ml

Chemical Guys Textilrengöring Foaming Citrus Fabric Cleaner, 473 ml

Ordinarie pris 239 SEK
Ordinarie pris 239 SEK Försäljningspris 239 SEK
Rea Slutsåld
Skatter ingår. Frakt beräknas i kassan.

Chemical Guys Citrus Fabric Cleaner är ett grymt medel som tar bort fläckar på alla typer av tyginredning som säten och golvmattor. Det kraftiga syrefyllda skummet som bildas löser upp och lyfter smutsen. Foaming citrus fabric clean är även begåvad med chemical guys patenterade enzymer för odörborttagning.


Egenskaper:

  • Textilrengöring av svåra fläckar
  • Doft: Citrus
  • Storlek 473 ml
  • OBS! Ingår ej spraymunstycke. Detta är ett koncentrat så blanda medlet i en annan pumpspruta enligt spädningstabellen. 

SWEDISHGLOSS tips:

Den här produkten kan du applicera med klädseltvättmaskin, pumpspruta. 
Låt medlet verka och jobba in med en pensel, borste eller multisvamp. 

Applicera medlet på ytan, borsta med en lämplig borste så skum bildas. Torka rent med mikrofiberduk.

Fabric clean passar fantastiskt bra att använda som rengöring innan användning av klädseltvätt, tex ESTRO110.


Spädningstabell:

  • För generell rengöring Blanda 1 del medel med 20 delar vatten
  • För svåra fläckar blanda 1 del medel med 8 delar vatten.

Varningsinformation:

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
P102 Förvaras oåtkomligt för barn
P264 Tvätta händerna grundligt efter användning.
P280 Använd skyddshandskar och ögonskydd
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella
kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

Visa alla uppgifter