Gå vidare till produktinformation
1 av 4

Chemical Guys

Diablo Gel Wheel Cleaner, 473 ML

Diablo Gel Wheel Cleaner, 473 ML

Ordinarie pris 379 SEK
Ordinarie pris 379 SEK Försäljningspris 379 SEK
Rea Slutsåld
Skatter ingår. Frakt beräknas i kassan.

Diablo Gel Wheel Cleaner är en koncentrerad fälg- och däckrengöring anpassad för dig som är extra rädd om dina fälgar. Diablo ska spädas 1 del med 3 delar vatten i extern sprayflaska för den perfekta tixotropiska trögflytande vätskan som sitter kvar länge utan att torka samt bildar en tjock vätskebarriär mot hjulborstar för minimal risk för repning. Diablo Gel Wheel Cleaner rekommenderas till dig som ska tvätta känsliga fälgar t.ex. wrappade, omlackerade, aluminium, kolfiber eller magnesiumfälgar eller andra exklusiva fälgar som behöver den säkraste möjliga fälgrengöringen.

Egenskaper:

  • Färg: Röd
  • GEL
  • Storlek 473 ml
  • Utspädning: Blanda med tre delar vatten

SWEDISHGLOSS tips:

  • Blanda Diablo Gel Wheel Cleaner i en sprayflaska med ca 3 delar vatten. Ger totalt 2 liter fälgrengöring.
  • Spraya rikligt på fälg och däck
  • Alternativt häll en skvätt Diablo i en hink med vatten och borsta med fälgborstar

Varningsinformation:

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
P264 Tvätta huden grundligt efter användning.
P280 Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd.
P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P332+P313 Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
P362 Ta av nedstänkta kläder.

Visa alla uppgifter