Gå vidare till produktinformation
1 av 10

ARCTICLEAN

FUSION, 1 L - REVOLUTIONERANDE AVFETTNING, 1L, 5L & 25L

FUSION, 1 L - REVOLUTIONERANDE AVFETTNING, 1L, 5L & 25L

Ordinarie pris 249 SEK
Ordinarie pris 249 SEK Försäljningspris 249 SEK
Rea Slutsåld
Skatter ingår. Frakt beräknas i kassan.

Arcticlean Fusion är en revolutionerande avfettning som både agerar kallavfettning och flygrostborttagare vilket gör att den även är svårslagen till fälgrengöring och motortvätt. Löser bl.a. asfalt, tjärna, bromsdamm och flygrost. Enkel och säker att använda.

 

Leverans: 2-3 arbetsdagar

Egenskaper:

  • Kallavfettning
  • löser upp asfalt, tjära, fett från bilens lack
  • Lågaromatisk vilket gör den mer behaglig att arbeta med
  • Fungerar effektiv vid applicering på våta ytor
  • Används outspädd
  • Storlek 1L,5L,25L och 200L

    Önskar du beställa 200 L kontakta oss för prisuppgift så beställer vi hem åt er!

 

SWEDISHGLOSS tips:

Med Fusion så sparar du tid och framförallt pengar! Tidigare har det behövts 2 olika avfettningar för att bli av med asfaltsprickar och flygrost.

Hur enkelt är det att göra en underhållstvätt med Fusion? Spraya Fusion upp till fönsterlisterna, låt verka i upp till 10 minuter, utan att spola av, foama hela bilen med Foam clean och därefter spolar du av allt (har du inte en Foam lance, använd en alkalisk avfettning). Nu har du tvättat bort all normalt förekommande smuts, både asfalt, salt, flygrost och organisk smuts. Gick det lite för länge sedan senaste tvätten, då kan du behöva tvätta bort den feta trafikfilmen som ev. finns kvar. Det gör du lättast med bilschampo och en tvättsvamp.

1. Spraya på Fusion där det behövs och låt verka 5-10 minuter.
2. Bearbeta smutsen vid behov. 
3. Med fördel kan du nu applicera foam eller alkalisk avfettning.
4. Spola noggrant av med vatten.

 

Varningsinformation:


H304: Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H315: Irriterar huden.
H318: Orsakar allvarlig ögonskada

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P261 Undvik att inandas dimma/ångor.
P280 Använd ögonskydd/skyddshandskar/skyddskläder.
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P501 Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med lokala bestämmelser.


Visa alla uppgifter