Gå vidare till produktinformation
1 av 2

Meguiars

Meguiars Bilschampo Hybrid Ceramic Wash & Wax, 1400 ml

Meguiars Bilschampo Hybrid Ceramic Wash & Wax, 1400 ml

Ordinarie pris 349 SEK
Ordinarie pris 349 SEK Försäljningspris 349 SEK
Rea Slutsåld
Skatter ingår. Frakt beräknas i kassan.

Meguiar´s Hybrid Ceramic Wash & Wax är ett schampo och lackskydd i samma produkt!
Bilschampot innehåller SiO2 och är väldigt högskummande. 
Schampot består av två separata vätskor för att uppnå det ultimata resultatet. 
Hybrid Ceramic Wash & Wax ska man använda tillsammans Hybrid Wash Mitt-handsken. Ena sidan av handsken använder man för att tvätta rent bilen och den andra sidan till lägga ut ett skyddande lager SiO2. 

 Kom ihåg att köpa till Hybrid Ceramic Wash Mitt för bästa resultat!

 

Egenskaper:

  • Tvätt och Skydd av bilen
  • Keramiskt bilschampo som skummar mycket
  • Storlek 1400 ml

SWEDISHGLOSS tips:

  1.  Fyll hinken med vatten 10-12 liter vatten
  2. Tillsätt 3 koppar schampo i hinken med doseringslocket som följer med
  3. Tillsätt ett halvt lock av det keramiska SiO2 medlet i hinken
  4. Blanda runt medlet och vattnet i hinken nu med tvätthandsken
  5. Tvätta rent bilen med den oranga sidan av Hybrid Ceramic Wash mitt för att göra rent bilen.
  6. Vänd nu på tvätthandsken till den gråa sidan för att lägga ut skyddet. 
  7. Om man råkar ha för mycket medel så kan bilen se lite oljig ut under tvättfasen. Men spola bara av ordentligt så ska det inte vara några problem. 


Varningsinformation:

Orsakar allvarlig ögonirritation
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer
Skyddsangivelser
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
Förvaras oåtkomligt för barn
Tvätta händerna grundligt efter användning
Undvik utsläpp till miljön
Använd ögonskydd
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja
Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp
Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning
Kompletterande faroinformation
EUH208 Innehåller REAKTIONSBLANDNING AV 5-KLOR-2-METYL-2H-ISOTIAZOL-3-ON OCH 2-METYL-2HISOTIAZOL-3-ON (3:1); 2-METYLISOTIAZOL-3(2H)-ON. Kan orsaka en allergisk reaktion.
Visa alla uppgifter