Gå vidare till produktinformation
1 av 2

Meguiars

Meguiars Glasförsegling PerfectClarity Glass Sealent,118 ml

Meguiars Glasförsegling PerfectClarity Glass Sealent,118 ml

Ordinarie pris 229 SEK
Ordinarie pris 229 SEK Försäljningspris 229 SEK
Rea Slutsåld
Skatt ingår. Frakt beräknas i kassan.

Meguiars glasförsegling är en superhydrofobisk formula som stöter bort vattnet från ytan. Underlättar körningen och sikten i regnväder.

 

Egenskaper:

  • Glasförsegling
  • vattenavrinning som gör att du inte behöver använda vindrutetorkarna lika mycket i högre farter

SWEDISHGLOSS tips:

Rengör ytan med Meguiar’s Glass Cleaner, om det behövs använd även Meguiar’s Glass Polishing Compound innan applicering för att få bort orenheter. Applicera Glass Sealant med appliceringssvamp eller ren mikrofiberduk i överlappande rörelser, yta för yta tills det att hela rutan är täckt. Låt produkten torka i ca 5-10 minuter.
Fukta en mikrofiberduk med rent vatten och torka bort överflödig produkt. Eftertorka med en ren och torr mikrofiberduk. Vidrör inte ytan på 1 timme medans produkten härdar. 


Varningsinformation:

Mycket brandfarlig vätska och ånga
Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna
Orsakar allvarlig ögonirritation
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
Förvaras oåtkomligt för barn
Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning
förbjuden
Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen
VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare
Framkalla INTE kräkning
Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt
Förvaras inlåst
Innehållet/behållaren lämnas till avfallshantering i enlighet med nationella bestämmelser

Visa alla uppgifter