Gå vidare till produktinformation
1 av 2

Meguiars

Meguiars Glasrengöring Perfect Clarity Glass Compound/Polish, 236 ml

Meguiars Glasrengöring Perfect Clarity Glass Compound/Polish, 236 ml

Ordinarie pris 229 SEK
Ordinarie pris 229 SEK Försäljningspris 229 SEK
Rea Slutsåld
Skatter ingår. Frakt beräknas i kassan.

Meguiars produkt tar bort bunden smuts som vanliga fönsterrengöringar inte klarar av. Tar även bort ackumulerad smuts från ytan och återställer halheten på glaset. Eliminerar vattenfläckar, avlagringar ifrån torkare mm för att återställa klarhet i glaset. Lämnar en optimal yta för att försegla glaset på.

 

Egenskaper:

  • Glasrengöring inför glasförsegling
  • Storlek 236 ml

 

SWEDISHGLOSS tips:

Skaka väl innan applicering på sval yta i skuggan. Applicera produkten på en skumappliceringssvamp eller mikrofiberduk med ett lätt till medium tryck och polera i ett överlappande mönster. Polera en yta i taget. Torka av överbliven produkt och rester med en ren mikrofiberduk. Produkten behöver inte torka eller härda. När hela glaset är polerat och färdigt. Torka av ytan med glasrengöringsmedel och ren mikrofiberduk. Går även att använda med polermaskin

 

Varningsinformation:

H315 Irriterar huden
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad
H373 Kan orsaka organskador (centrala nervsystemet) genom lång eller upprepad exponering
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer
P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
P102 Förvaras oåtkomligt för barn
P260 Inandas inte ångor eller damm
P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen
P312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN
P405 Förvaras inlåst
P501 Innehållet/behållaren lämnas till avfallshantering i enlighet med nationella bestämmelser

Visa alla uppgifter