Gå vidare till produktinformation
1 av 2

Meguiars

Meguiars Luktborttagare Air Re-Fresher Summer Breeze, 57g

Meguiars Luktborttagare Air Re-Fresher Summer Breeze, 57g

Ordinarie pris 229 SEK
Ordinarie pris 229 SEK Försäljningspris 229 SEK
Rea Slutsåld
Skatter ingår. Frakt beräknas i kassan.

Meguiars Luktborttagare eliminerar omdelbart dålig lukt på molekylär nivå ända in i fläktsystemet och lämnar en tropisk doft efter sig.

 

Egenskaper:

  • Perfekt mot t.ex. hund och ciggaretlukt
  • Storlek 57 g
  • Enkel att använda
  • 1 applicering per behållare och behandling


Swedishgloss tips:

OBS! Sitt inte i bilen när du aktiverar behållaren samt håll den inte mot ansiktet.
Ställ behållaren mitt i bilen t.ex. på kardantunneln. 
Starta kupéfläkten på max och ställ in den så att den återcirkulerar luften i kupén. 
Starta luktborttagaren och stäng igen dörren. Medlet cirkulerar runt i bilen och genom fläktsystemet och bryter ner illaluktande partiklar. 

Varnings information:

H222,H229 Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer
P102 Förvaras oåtkomligt för barn
P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning
förbjuden
P211 Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor
P251 Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare
P410+P412 Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C
P501 Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning

Visa alla uppgifter