Gå vidare till produktinformation
1 av 1

Meguiars

Meguiars Textilrengöring Carpet & Interior Cleaner, 473 ml

Meguiars Textilrengöring Carpet & Interior Cleaner, 473 ml

Ordinarie pris 169 SEK
Ordinarie pris 169 SEK Försäljningspris 169 SEK
Rea Slutsåld
Skatt ingår. Frakt beräknas i kassan.

Meguiars Carpet & interior cleaner med nytt utseende är perfekt att använda för att få bort kaffe, läppstift, olja eller andra svåra fläckar.  Nu behöver inte fläckarna sitta kvar i mattorna eller klädseln. Till skillnad från andra rengöringsmedel avlägsnar Meguiar’s Carpet and Interior Cleaner envisa beläggningar utan att missfärga ytan. 

OBS! Ersatt gamla flaskans utseende!

Egenskaper:

  • Textilrengöring av svåra fläckar
  • Storlek 473 ml

SWEDISHGLOSS tips:

Spraya direkt på fläcken och låt verka en liten stund. Använd med fördel hjälp av en interiör detaljborste samt mikrofiber duk för att gnugga bort smutsen. 

Här får man självklart avväga vad som är bäst. Vissa fläckar är lättare att få bort med hjälp av en våtdammsugare och då kan man med fördel även använda denna produkt för att spraya på fläcken. 

 

Varningsinformation:

H315 Irriterar huden
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer
P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
P102 Förvaras oåtkomligt för barn
P280 Använd skyddshandskar och ögonskydd
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella
kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja
P337+P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp
P501 Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning

Visa alla uppgifter