Gå vidare till produktinformation
1 av 5

PUREEST

Alkalisk Avfettning A2, 1000 ml & 5000 ml

Alkalisk Avfettning A2, 1000 ml & 5000 ml

Ordinarie pris 109 SEK
Ordinarie pris 109 SEK Försäljningspris 109 SEK
Rea Slutsåld
Skatt ingår. Frakt beräknas i kassan.

PUREEST A2 är väldigt effektiv på att lösa upp sot, pollen, flugor, lera och även salt på vintern. Då medlet är väldigt starkt så är det viktigt att blanda ut A2 med vatten.
Se nedan spädningsförhållande.

Pure:est alkaliska avfettning tillverkas i Sverige och är framtagen för vårt nordiska klimat. 

OBS!! 5 liters plastdunk har nu ersatts av Bag-in-box design. 

Egenskaper:

  • Alkalisk Avfettning
  • löser upp sot,pollen, flugor, lera samt salt
  • Lågaromatisk vilket gör den mer behaglig att arbeta med
  • Fungerar effektiv vid applicering på våta ytor
  • Måste spä ut
  • Storlek 1000 & 5000 ml

 

SWEDISHGLOSS tips:

Pure:est Alkaliska avfettning måste blandas ut med vatten då det är koncentrerad medel. När du blandat produkten så kan du använda en tryckspruta eller annan typ av på läggare.
Blanda 1 del produkt och 10 delar vatten till 25 delar vatten beroende på hur smutsigt ditt fordon är. viktigt att aldrig låta avfettning torka in eller appliceras på en varm yta och den skall inte användas i direkt solljus.n. Låt verka 2 till 4 minuter. Därefter skölj av med högtryckstvätt.

Var alltid lite försiktig när du sprayar på fordonets fram- och baklyktor. 
Blandas produkten ut enligt ovan blir literpriset cirka 4kr/litern

 

Varningsinformation:

H290 May be corrosive to metals / Kan vara korrosivt för metaller
H318 Causes serious eye damage / Orsakar allvarliga ögonskador
H302 Skadligt vid förtäring / Harmful if swallowed
H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. / Causes severe skin burns and eye damage
P280: Använd skyddshandskar/ögonskydd. Wear protective gloves/eye protection.
P234: Förvaras endast i originalbehållaren. / Keep only in original container.
P305+351+338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. / IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
P310: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. / Immediately call a POISON CENTER or doctor.
P406: Förvaras i korrosionsbeständig behållare med beständigt innerhölje. / Store in a corrosive resistant container with a resistant inner liner.

Visa alla uppgifter