Gå vidare till produktinformation
1 av 6

PUREEST

Asfaltslösare Kallavfettning, 1000 ml & 5000 ml

Asfaltslösare Kallavfettning, 1000 ml & 5000 ml

Ordinarie pris 119 SEK
Ordinarie pris 119 SEK Försäljningspris 119 SEK
Rea Slutsåld
Skatter ingår. Frakt beräknas i kassan.

PURE:EST T3 är deras starkaste kallavfettning (tjärlösare) som är framtagen för att klara av klimatet som vi har i norden. T3 går att applicera direkt på en blöt lack vilket är perfekt på vintern då lacken sällan är helt torr. 
T3 går ej att späda ut och löser allt som är oljebaserat ex. tjära, asfaltsfläckar, dieselspill på lacken eller limrester. 

 Pure:est T3 tillverkas i Sverige och är framtagen speciellt för vårt nordiska klimat.

Egenskaper:

  • Kallavfettning
  • löser upp asfalt, tjära, fett, dieselspill och limrester från bilens lack
  • Lågaromatisk vilket gör den mer behaglig att arbeta med
  • Fungerar effektiv vid applicering på våta ytor
  • Används outspädd
  • Storlek 5000 ml

 

SWEDISHGLOSS tips:

Till skillnad från traditionella kallavfettningsmedel fungerar T3 även mycket effektivt vid applicering på våta ytor.

Spraya på bilen upp till dörrhandtagen. Spraya alkaliskt avfettning ovanför dörrytorna istället. Låt medlet verka beroende på temperatur mellan 2-4minuter (Testa dig fram vad som fungerar bäst på din bil). Går även att spraya på fälgarna (lackerade)
Kom ihåg att alltid vara försiktig när du sprayar på plast och gummidetaljer (t.ex. lyktor och lister) då kallavfettning löser oljebaserade ämnen. 

Låt ej medlet torka in och använd den inte i direktsolljus.

Skölj sedan med vatten (högtryckstvätt att föredra) 

 

Produkten används outspädd!

 

Varningsinformation:

H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna / May be fatal if swallowed and enters airways
H318 Causes serious eye damage / Orsakar allvarliga ögonskador
H372 Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure / Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering.
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer / Harmful to aquatic life with long lasting effects.
P260: Inandas inte damm/ rök/ gaser/ dimma/ ångor/ sprej. / Do not breathe dust/fumes/gas/mist/vapours/spray.
P264: Tvätta händerna grundligt efter användning. / Wash hands thoroughly after handling.
P270: Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. / Do not eat, drink or smoke when using this product.
P280: Använd skyddshandskar/ögonskydd. Wear protective gloves/eye protection.
P301+310: VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. / IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor.
P305+351+338+310: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. / IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Get medical attention.
P501: Behållaren lämnas till kemikaliehantering / Dispose of contents/container in accordance with local regulation.

Visa alla uppgifter