Gå vidare till produktinformation
1 av 2

PUREEST

W2 Fälgrengöring Syrafri 500ml

W2 Fälgrengöring Syrafri 500ml

Ordinarie pris 185 SEK
Ordinarie pris 185 SEK Försäljningspris 185 SEK
Rea Slutsåld
Skatt ingår. Frakt beräknas i kassan.

Pureest W2 är ett väldigt effektivt fälgrengöringsmedel som är helt syrafritt, vilket innebär att det är skonsamt mot dina fälgar. Medlet är även lämpligt på fälgar som är obehandlade eller rå aluminum. 

Pureest W2 tillverkas givetvis i Sverige.

Egenskaper:

  • Färg: Blå
  • Doft: Pureest egna doft
  • Munstycke: Spray (ingår)
  • Storlek 500 ml
  • Utspädning: Denna produkt kan man inte spä ut med vatten

SWEDISHGLOSS tips:

Skaka flaskan innan användning. Spraya på en torr fälg för bästa resultat, låt medlet verka i fem minuter och spola sedan av med vatten.

Och kom ihåg, som alltid rekommenderar vi att handskar används vid all kontakt med kemikalier, och undvik att använda produkten i starkt solsken. 

Varningsinformation:


Faroangivelse enligt CLP-förordningen / Classification under CLP:
Eye Dam. 1: H318; Skin Irrit. 2: H315
H315 Irriterar huden / Causes Skin Irriration
H318 Causes serious eye damage / Orsakar allvarliga ögonskador

Skyddsanvisningar / Precautionary statements:
P102: Förvaras oåtkomligt för barn / Keep out of reach of children
P280: Använd skyddshandskar/ögonskydd. Wear protective gloves/eye protection.
P302+352: VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten / IF ON SKIN: Wash with plenty of water/soap
P305+351+338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. / IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
P310: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. / Immediately call a POISON CENTER or doctor.
P332+313: Vid hudirritation: Sök läkarhjälp. / If skin irritation occurs: Get medical attention.

Visa alla uppgifter